Γνωρίστε τη δουλειά μας

Η LANDCARE ΠΑΛΜΟΣ – ΤΣΟΥΝΗΣ ΟΕ.  με πείρα από το 1997 στα έργα πράσινου μπορεί να κατασκευάσει και να συντηρήσει όλων των ειδών έργων πρασίνου. Η συμμετοχή των μελών της εταιρείας στα μεγαλύτερα έργα πράσινου που έχουν κατασκευασθεί στην Ελλάδα εγγυάται ένα άριστο αποτέλεσμα .
Επίσης με 18ετη πείρα στις Υγειονομικές εφαρμογές, με προσωπική εργασία και επιστημονικό προσωπικό, αντιμετωπίζει με επιτυχία όλα τα προβλήματα υγειονομικής σημασίας .
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλών προδιαγραφών!
Η Εταιρία μας, με πολύχρονη επιστημονική γνώση και εμπειρία κατασκευής στο αστικό πράσινο αλλά και στον τομέα των Υγειονομικών εφαρμογών κάνει χρήση σκευασμάτων με απόλυτο σεβασμό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και στηρίζει επιπλέον τη δράση της κάνοντας χρήση μεθόδων βιολογικής και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης όλων των επιβλαβών οργανισμών.