Τα στελέχη της εταιρείας Πάλμος Γεράσιμος – Τσούνης Σταύρος συμμετείχαν στην κατασκευή και συντήρηση του Νέου Αεροδρομίου Αθηνών επί 5 συνεχόμενα έτη σαν στελέχη της κατασκευαστικής Εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. και του Μαραγκάκη Α. στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Quality Control Manager και εργοταξιάρχης στα έργα φύτευσης και σπορών του περιβάλλοντα χώρου του αεροδρομίου Αθηνών
  • Κατασκευή του αρδευτικού συστήματος και των αυτοματισμών στους διαδρόμους αποπροσγείωσης και τον περιβάλλοντα χώρο του Αεροδρομίου
  • Εργοταξιάρχης κατασκευής και συντήρησης όλου του περιβάλλοντος χώρου του Αεροδρομίου για δύο χρόνια.