ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Μυοκτονία είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης και καταπολέμησης του επιβλαβούς πληθυσμού των τρωκτικών που θα πραγματοποιηθεί με την εγκατάσταση, σε επιλεγμένα σημεία σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά του χώρου σας και σε επιλεγμένους εσωτερικούς χώρους, δολωματικών σταθμών ασφαλείας κλειστού τύπου με κλειδί, για την απαιτούμενη ασφάλεια σε ανθρώπους, ζώα και περιβάλλον. Οι δολωματικοί σταθμοί κλειστού τύπου παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια αφού το δόλωμα δεν απομακρύνεται από τη θέση του και η διασπορά του καθίσταται αδύνατη.

Τυπικός δολωματικός σταθμός

Οι δολωματικοί σταθμοί είναι είναι ασφαλείας, άθραυστοι, κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο, ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, χρώματος μαύρου, πλήρως εναρμονισμένοι με την Κοινοτική Οδηγία 93/43 – εφαρμογή συστήματος HACCP.