ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΘΑΡΙ

Τα τελευταία χρόνια όλοι οι φοίνικες καταστρέφονται. Υπεύθυνο για αυτό το πρόβλημα είναι ένα σκαθάρι με την επιστημονική ονομασία Rynchophorus ferrugineus. Το έντομο απειλεί με πλήρη καταστροφή τα φοινικοειδή αν δεν γίνεται συστηματικός έλεγχος των φοινικοειδών και οι έγκαιρες επεμβάσεις 7-8 φορές το χρόνο. Αναλαμβάνουμε την προστασία των φοινικοειδών με βιολογικές και χημικές μεθόδους φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον για να αντιμετωπίσουμε το σκαθάρι.

Η εταιρεία μας έχει αντιμετωπίσει το έντομο αυτό με επιτυχία στους Φοίνικες της ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 85 δένδρα με άριστο αποτέλεσμα για τρία συνεχή χρόνια