ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

Οι εργασίες για την απεντόμωση γίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο, παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα της εταιρίας μας. Ο υπεύθυνος επιστήμονας Γεωπόνος , μετά το τέλος της εφαρμογής, υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά όπως ορίζει η νομοθεσία. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την απεντόμωση των χώρων ή ο συνδυασμός τους εξαρτώνται από το είδος του εντόμου που πρέπει να καταπολεμηθεί και τις ανάγκες του χώρου στον οποίον καλούμαστε να παρέμβουμε. Ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιούμε μεθόδους όπως απεντόμωση με υπολειμματικό ψεκασμό, δόλωση με εντομοκτόνο gel , τοποθέτηση εντομοπαγίδων κλπ. Σύμφωνα με τον Νόμο 721/1977 όλες οι μέθοδοι και τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στην απεντόμωση είναι ακίνδυνα για τους ενήλικες, εγκύους , τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα που κινούνται ή μένουν μόνιμα στο σπίτι ή την επιχείρησή σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

Η απεντόμωση στοχεύει στη διατήρηση αποδεκτών επίπεδων παρασίτων-εντόμων στους χώρους εμφάνισής τους: Η εξόντωση ολόκληρου του πληθυσμού είναι δύσκολη, αλλά και βλαβερή για το περιβάλλον αφού καταστρέφει όλους τους έμβιους σε αυτό οργανισμούς. Η καταπολέμηση μέσω της απεντόμωσης στοχεύει στη διατήρηση των πληθυσμών σε επίπεδα αποδεκτά για τη διατήρηση της βιώσιμης αλυσίδας της ζωής.
Σωστή πρόληψη συντελεί στη μείωση των προβλημάτων: Η τήρηση καλών συνθηκών υγιεινής, καθαριότητα , ο επαρκής αερισμός, η ορθή συντήρηση των εγκαταστάσεων, αλλά και ο περιορισμός ανοιγμάτων, που αποτελούν σημεία εισόδου παρασίτων, αποτελούν τακτικές πρόληψης και συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των προβλημάτων.
Η συχνή παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη για την ολοκληρωμένη καταπολέμηση: Η παρακολούθηση και ο εντοπισμός παρασίτων-εντόμων που εισέρχονται στο χώρο αποτελούν σημαντικά στοιχεία ολοκληρωμένης καταπολέμησης και συμβάλλουν στον εντοπισμό της κατάληλης χρονικής στιγμής για έγκαιρη και αποτελεσματική απεντόμωση. Η παρακολούθηση των παρασίτων πραγματοποιείται με την τοποθέτηση κατάλληλων τύπων παγίδων και εφαρμόζεται τόσο σε οικιακούς όσο και σε εταιρικούς χώρους.
Η βιολογική αντιμετώπιση πραγματοποιείται με φυσικές μεθόδους: Φυσικές μέθοδοι και προϊόντα με φυσική προέλευση (π.χ. φυτικά εκχυλίσματα, φυσικά υλικά, κ.ά.) χρησιμοποιούνται για την απεντόμωση. Σε αυτές εντάσσονται η θερμική επεξεργασία (χρήση υψηλών θερμοκρασιών), η χρήση τροποποιημένης ατμόσφαιρας (χρήση διοξειδίου του άνθρακα) και η χρήση ξηρού πάγου (χρήση χαμηλών θερμοκρασιών).

Εκτός από την κατσαρίδα, το μυρμήγκι και τον ψύλλο και τον κοριο που αποτελούν μια ενοχλητική αλλά και εξίσου βλαβερή παρουσία στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, αναλαμβάνουμε να σας απαλλάξουμε και από άλλα επιζήμια έντομα όπως:
Ψιλό Κατσαριδάκι – Συνήθως γκρίζου και σπανιότερα καφέ/κόκκινου χρώματος και εξίσου βλαβερό με την μεγάλη κατσαρίδα. Παρουσιάζεται συνήθως σε κουζίνες ή και μπάνια.

Έντομα αποθηκών (ψείρα, εφέστια, πλόντια, σκουλίκι) – Τα έντομα αποθηκών είναι διάφορα έντομα που προσβάλλουν τα άλευρα, τους ξηρούς καρπούς, τα δημητριακά, τον καπνό, τα ζυμαρικά κ.ά. Η μέθοδος του υποκαπνισμού (fumigation) τα εξοντώνει σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το έντομο, είναι η πιο αποτελεσματική, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις.