Τεχνική Εταιρεία Έργων Πρασίνου & Απολυμάνσεων | landcare.gr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία αυτή είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα των έργων διαμορφώσεων εξωτερικών χώρων ,των έργων πρασίνου και προστασίας περιβάλλοντος . Προήλθε από την συνένωση ατομικών επιχειρήσεων των Γεωπόνων Γ.Π.Α. Γεράσιμου Πάλμου και Σταύρου Τσούνη το 2007. Συστάθηκε στην αφετηρία του νέου αιώνα με σκοπό να εισάγει στο κατασκευαστικό δυναμικό της χώρας τη φιλοσοφία που επιβάλλει ,οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση στην κατασκευή και διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων περιβάλλοντος .
Οι μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και η κατασκευή περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και καταγραφή της υφιστάμενης βλάστησης και την κατασκευή της φύτευσης και της άρδευσης του χώρου και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση κριθεί αναγκαία( πέρκολες, τοποθέτηση διακοσμητικών υλικών στους εξωτερικούς χώρους, κατασκευή μονοπατιών με κάθε είδους υλικό επίστρωσης).
Αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της στην κατασκευή –μελέτη –management στα κυριότερα έργα πρασίνου που έχουν κατασκευασθεί στην Ελλάδα την τελευταία εικοσιπενταετία όπως Νέο Αεροδρόμιο Αθηνών – Ολυμπιακά έργα – Αττική Οδός και στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Πάνω στο πλαίσιο αυτό είναι εναρμονισμένη η ανάπτυξη της εταιρείας και δραστηριοποιείται στην εφαρμογή σύγχρονων και πρωτότυπων λύσεων στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

Οδικές αρτηρίες εντός
ορίων Δήμων

Σταθμοί εξυπηρέτησης
Αττικής Οδού

Πλατείες και κοινόχρηστοι
χώροι

Δασικές εκτάσεις

Συντήρηση
εθνικών οδών

Κατασκευή και συντήρηση
ποδοσφαιρικών γηπέδων

Κατασκευή και συντήρηση
γηπέδων paintball

Yδροσπορές – προστασία
πρανών

Βιοκλιματική κατασκευή
Roof-garden

Αρδευτικές εγκαταστάσεις
και αυτοματισμοί

Κατασκευή και συντήρηση
ιδιωτικών έργων

Απολυμάνσεων–Μυοκτονιών
–Απεντομώσεων

Οδικές αρτηρίες εντός
ορίων Δήμων

Σταθμοί εξυπηρέτησης
Αττικής Οδού

Πλατείες και κοινόχρηστοι
χώροι

Δασικές εκτάσεις

Συντήρηση
εθνικών οδών

Κατασκευή και συντήρηση
ποδοσφαιρικών γηπέδων

Κατασκευή και συντήρηση
γηπέδων paintball

Yδροσπορές – προστασία
πρανών

Βιοκλιματική κατασκευή
Roof-garden

Αρδευτικές εγκαταστάσεις
και αυτοματισμοί

Κατασκευή και συντήρηση
ιδιωτικών έργων

Απολυμάνσεων–Μυοκτονιών
–Απεντομώσεων